Patrimoni

El municipi de Sarral compta amb diferents elements patrimonials inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català. Així com d’altres inscrits en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) amb la classificació de monuments històrics, Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) de caràcter immoble i la resta de béns arquitectònics integrants del patrimoni cultural català.

En aquesta pàgina podràs trobar informació sobre els següents monuments o elements patrimonials del municipi:

 

 

Anuncios